Sol·licitud del certificat de català

Utilitzant aquest formulari, podeu sol·licitar el certificat de català segons els estudis realitzats.

Tingueu en compte que els camps marcats amb un asterisc són obligatoris i que el temps de tramitació pot ser superior a un mes. Un cop finalitzada la tramitació, se us notificarà per correu electrònic.

ATENCIÓ: es recomana utilitzar un ordinador per a omplir aquest formulari, ja que pot fallar l'enviament de fitxers des d'alguns dispositius mòbils.
Dades personals
Dades de contacte
En aquesta adreça se us enviarà el justificant de recepció
Adreça postal
Exposo
Descomptes aplicables a sol·licituds de títols

Disposes d'algun d'aquests descomptes?

  • Targeta de familia nombrosa o monoparental
  • Acolliment
  • Discapacitat
  • Víctima de terrorisme
Documents adjunts
Podeu seleccionar més d'un fitxer amb la tecla CTRL
Documents relacionats amb els descomptes

Si es té dret a bonificació (50% del preu) o exempció del pagament, cal adjuntar un o més dels documents següents:

  • Targeta de família nombrosa o monoparental en vigor.
  • Targeta de minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33%.
  • Altres documents que donin dret a descompte.
Podeu seleccionar més d'un fitxer amb la tecla CTRL
Altres documents a adjuntar (opcional)

Si voleu, podeu adjuntar altres documents d'interès relacionats amb aquesta sol·licitud.

Podeu seleccionar més d'un fitxer amb la tecla CTRL
Altres dades
Informació bàsica sobre protecció de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Direcció del centre educatiu.

FINALITAT: Gestió de l'acció educativa i orientadora.

LEGITIMACIÓ: Missió d’interès públic.

DESTINATARIS: Administració educativa, inclòs el Consorci d’Educació de Barcelona. Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament

DRETS: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.